Mine tjenester

Jeg ønsker å inspirere, motivere og utvikle mennesker til å oppdage sine skjulte ressurser.

Få deg til å springe ut som den vakre deg! Jeg brenner for verdien som ligger i hvert enkelt menneske.

 

Gjennom livet blir vi påvirket av de menneskene som er rundt oss. Vi danner våre erfaringer, holdninger, verdier, overbevisninger og språk som er med på å påvirke oss til den vi er. Dermed er det kun du som opplever verden på din måte. Det er ingen andre som har samme opplevelse som deg. Hver og en av oss er unike. I en søskenflokk vil det som regel være helt ulikt syn på hvordan de har opplevd barndommen.

Vi har alle ressursene i oss for å nå våre mål, men det kan være hendelser i livet som blokkerer for at målene nås. Ved hjelp av enkle NLP teknikker kan slike blokkeringer løses opp, og ditt potensiale komme tydelig frem.

”Ofte kan det å bli sett og verdsatt for den man er, og ikke bare for det man gjør - ha stor betydning for oss alle.”

Spørsmål du kan stille deg er:

 • Er du hovedpersonen i ditt liv?
 • Hvilke instrukser gir du deg selv?
 • Er du god nok som du er?
 • Er alle andre mye bedre enn deg?
 • Er det noen som ser deg for akkurat den personen du er?
 • Ser andre de ferdighetene du har

Vårt selvsnakk har mye å si for hvordan vi har det. Oppstår negative tanker oftere enn de positive? Har du tenkt over hvor mange tanker som går gjennom hode vårt hver dag? Hva gjør tankene med oss? Hvordan viser vi det fysisk gjennom kroppsspråket vårt? Holdningen vår snakker på sin måte. Smiler du til noen, smiler de som regel tilbake.

Når vi blir bevisst på hva vi tenker, hva vi gjør og hva vi føler forstår vi lettere hvordan kropp og sinn henger sammen. Det er ikke farlig å sette ord på følelser, vi bare hjelper kroppen til å bli fri fra vonde opplevelser. Det er viktig å huske at det ikke finnes ressurssvake mennesker, kun ressurssvake tilstander.

Trenger/ønsker du:

 • en å prate med?
 • en å dele noen problemer eller utfordringer med?
 • en som bare er tilstede for deg?
 • en som kan bistå deg med å finne dine verdier, og hvordan du kan bruke de til å utvikle deg?
 • mer selvtillit/selvfølelse?
 • å våge mer?
 • endre en uvane?
 • finne ut av stress og uro?
 • komme ut av en vanskelig situasjon og ta valg?
 • nå et mål?
 • at en drøm skal gå i oppfyllelse?

Da kan coaching være noe for deg.

Jeg tenker at all endring starter med å gå i oss selv. Gjennom coaching arbeider vi sammen for at du skal finne svarene som bor i deg. Jeg stiller spørsmålene som bevisstgjør deg slik at du finner dine egne svar og ser egne muligheter. Ut i fra dine forutsetninger og mål, jobber vi sammen om å utnytte ditt potensial og styrke dine ressurser.

I coaching prosessen kan det dukke opp knuter på din vei. Da kan jeg ved hjelp av EFT eller hypnoterapi bistå deg i å løse disse knutene for så å komme videre i prosessen.

«Som coach og terapeut er jeg tilstede for deg, med engasjement, nysgjerrighet, kreativitet og respekt. Mitt mål er at du oppnår den endringen du ønsker.»

Jeg ønsker å få deg til å se muligheter, inspirere deg til nye tanker og ideer, øke din motivasjon, samtidig som jeg vil utvikle deg til å blomstre.

Er du klar for en positiv endring?