NLP coaching

NLP coaching kan bl.a. brukes til:

 • Å finne din retning i livet
 • Å få kontroll og innsikt i hvorfor du reagerer som du gjør
 • Å frigjøre deg fra negative tanker og minner
 • Å mestre stress
 • Å bli kvitt fobier
 • Å få bedre selvtillit/selvfølelse
 • Å finne de beste løsningene
 • Å sette deg mål, og nå dem

 

NLP står for:

 • Nevro - vår nevrologi, sentralnervesystem, og vår evne til å ta inn informasjon gjennom våre fem sanser hvor de blir oversatt i vårt nervesystem.
 • Lingvistisk - refererer til det verbale og ikke verbale språket vi bruker for å kommunisere med oss selv og andre.
 • Programmering - hvordan vi bruker hjernen vår til å programmere oss selv med den “oppførselen” vi vil ha mer av, og nøytralisere “oppførsel” som hemmer oss

Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) er vitenskapen og strukturen bak menneskelig oppførsel. NLP er en moderne og effektiv form for psykologi som gir en dyp forståelse og kunnskap om de psykologiske mekanismer som kontrollerer livet vårt.

Man kan si det enkelt: NLP er brukermanualen for hvordan vi mennesker kan fungere optimalt på det fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle nivå. Harmoni oppleves kun når det er samspill mellom disse 4 elementene.

Med NLP bruker man unike verktøy og effektive strategier som er nødvendige for å hente frem dine ressurser, skape nye valgmuligheter, frigjøre seg fra gamle vaner, selvdestruktive mønster og oppførsel, og få klarhet i hva du vil med livet ditt og hvordan du får akkurat det til.

NLP Coaching kan hjelpe deg til å lykkes uten at du blir fortalt hva du må gjøre. Gjennom samtaler utvikles din tenkemåte, væremåte og levemåte for at du selv kan nå målene dine, og oppnå suksess og enda større klarhet om hvor du vil i livet. Svarene du leter etter kommer fra deg selv og ditt indre. Det som skjer da er at du får eierforhold til løsningen. Din underbevissthet vet løsningen allerede. Din dypere intelligens gir deg svarene. Har du opplevd noen gang å bare vite at noe er rett? Hvor mye lettere er det da å gå for det!