Enneagram coaching

Enneagrammet kan bl.a. brukes til:

• Personlig utvikling
• Å forbedre kommunikasjon
• Å forbedre parforhold
• Ledelse og samarbeid
• Coaching og terapi
• Salg
• Konfliktløsning
• Forståelse av andre

 

Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell som beskriver ni grunnleggende personlighetstyper. Alle personlighetstypene er like viktige, og unike på sin måte.

De fleste av oss er i større eller mindre grad styrt av automatiske mønstre eller vaner. Enneagrammet forteller hvilken motivasjon og drivkraft som ligger bak disse følelsene og handlingene. Modellen skildrer ni personlighetstyper og deres karaktertrekk, adferd, reaksjoner og verdigrunnlag.

Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles. Typene har forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter. De bruker forskjellige ord, tonefall og kroppssråk.

Enneagrammet kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv, utvikle dine positive sider og se dine handlingsmønstre. Du kan også bruke enneagrammet til å forstå, og ha en større romslighet og innsikt for menneskene rundt deg. Du forstår hvorfor de er slik de er, og hvorfor de reagerer på sin måte, noe som kan være helt ulikt deg selv.

Med denne innsikten kan du forbedre kommunikasjonen med partner/familiemedlem, kollega eller leder. Og samtidig kan det være fantastisk å finne ut at det finnes faktisk flere som er som deg.